Wordflyz - Page 3 of 19 - Marathi

ओझं

“रडतेयस की काय? काय झालं??” “नाही ओ, डोळ्यातून सारखं पाणी येतंय सध्या…” “सध्या फार होतंय…

आलो जरा जाऊन

मनीष गाडी काढून बाहेर गेला आणि छोट्या बहिणीने विचारलं.. “आई दादा कुठे गेलाय?” “काय माहीत?…

error: Content is protected !!